PIONIZATOR

Proponowane Państwu urządzenie posiada konstrukcję modułową:

1. statyczną,

2. dynamiczną,

3. rehabilitacyjną.


Urządzenie można stosować w następujących jednostkach chorobowych:

  • niedowład kończyn dolnych (parapareza)

  • porażenie kończyn dolnych (paraplegia)

  • porażenie czterokończynowe (tetraplegia)

  • choroby demielinizacyjne rdzenia

  • mózgowe porażenie dziecięce

  • przepuklina oponowo-rdzeniowa

  • zapalenie wielonerwowe (polineuropatia)

  • stwardnienie rozsiane

  • stany po urazach kręgosłupa - odcinka lędźwiowego, piersiowego, szyjnegoPowered by JS Network Solutions